Yleisimpiä tapaturmia ovat kaatumiset, kompastumiset ja liukastumiset joista suurin osa tapahtuu kotona. Oikeilla ja laadukkailla apuvälineillä, kuten liukuesteillä ja lonkkasuojilla, voidaan kaatumisia ennaltaehkäistä ja vammoja minimoida.